Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Underlät meddela åklagare om misstanke om bolags bokföringsbrott – revisor får erinran

Instans
Övriga instanser
Rättsområden
Revision och granskning, Legitimations- och disciplinärenden