Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Ungdomarna nekas PT för "kyrkogårdstortyren" i Solna

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Påföljd, Brott mot person