Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Utländskt födelsebevis inte tillräckligt för att registrera faderskap

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Folkbokföring, namnfrågor m.m., Adoption och föräldraskap