Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Utökade möjligheter att göra utländska föräldraskap gällande i Sverige

Typ
Övrigt
Nr/beteckning
Dir. 2020:19
Avsändare
Justitiedepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Internationell privat- och processrätt, Övrig internationell rätt, Äktenskap och samboende, Adoption och föräldraskap, Fri rörlighet