Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Utvidgad förundersökningsrätt för Tullverket

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2019/20:169
Avsändare
Finansdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Tull- och smugglingsbrott, Trafikbrott, Narkotikabrott, Åklagare, Polis, Domare, Advokat, Straffprocess, Tullrätt, Ordning och säkerhet