Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Utvidgade regler om lättnad i beskattningen av personaloptioner i vissa fall

Typ
Lagrådsremiss
Nr/beteckning
Lagrådsremiss
Avsändare
Finansdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Sociala avgifter, Inkomstskatt - individ, Inkomstskatt - företag, Deklaration och förfarande, Övrig arbetsrätt