Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Vägledning från MÖD om solceller på brukningsvärd jordbruksmark

Vägledning från MÖD om solceller på brukningsvärd jordbruksmark
I avgörandet gör MÖD flera principiella uttalandet om hur prövningen ska göras när förnyelsebar el ska etableras på brukningsvärd jordbruksmark. Foto: Isak Bellman
Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Infrastruktur, Övrig miljörätt, Jordbruk och skogsbruk, Naturskydd, Energirätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig