Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Vårdbiträdet på demensboendet våldtog de boende – nu skärper hovrätten påföljden

Hovrätten skärper domen mot ett före detta vårdbiträde på ett demensboende i Lerums kommun och dömer honom till åtta och ett halvt års fängelse för bland annat 18 grova våldtäkter mot patienter. Offren har på grund av sin sjukdom saknat möjlighet att samtycka. Att lång tid gått sedan brottsligheten utgör inte skäl till straffreduktion.

Vårdbiträdet på demensboendet våldtog de boende – nu skärper hovrätten påföljden

Svensk polis lyckades under våren 2021 slå fast att barnpornografiskt material fildelats via en svensk ip-adress som kunde knytas till en idag 33-årig man. Efter ett beslut om husrannsakan mot flera adresser med koppling till mannen slog polisen till, bland annat mot ett förhyrt förvaringsutrymme. Där påträffades bland annat en dator, flera hårddiskar, mobiltelefoner och usb-minnen.

På lagringsmedierna kunde polisen säkra det barnpornografiska material som föranlett utredningen, men också ytterligare material där sexuella aktiviteter med betydligt äldre kvinnor avbildats. GPS-koordinater i mobiltelefonerna visade att fotografierna på de äldre kvinnorna hade tagits på ett äldreboende i Lerums kommun där mannen varit anställd som vårdbiträde under en tvåårsperiod 2015–2017. Boendet har fem avdelningar och är inriktat på demenssjuka.

Fynden resulterade i en mycket omfattande utredning, där fyra äldre kvinnor som bott på boendet identifieras. Tre av kvinnorna är nu avlidna och en fjärde har bedömts inte vara kapabel att höras i en rättegång. Det var därför bara 33-åringen själv som fick komma till tals när åtal väcktes vid Alingsås tingsrätt.

Åklagaren åberopade samtidigt bland annat förhör med barn till målsägandena samt med andra anställda vid boendet. Det fanns även skriftlig bevisning med koppling till boendet, som mannens arbetsschema samt inpasseringsloggar. Den mest centrala bevisningen var dock mannens eget bild- och videomaterial.

Tingsrätten fann det utifrån bevisningen ställt utom rimligt tvivel att 33-åringen gjort sig skyldig till grov våldtäkt vid sammanlagt 19 tillfällen – samt att han även skulle fällas för fem fall av grovt sexuellt tvång. Mannen har själv gjort gällande att de sexuella aktiviteterna omfattades av samtycke, men denna invändning avfärdades av tingsrätten.

En läkare som tjänstgjort på äldreboendet hade i tingsrätten vittnat om att målsägandena genomgående varit personer som på grund av sitt tillstånd inte klarat av att bo hemma utan haft svår demens. Tingsrätten ansåg också att mannen måste ha insett att kvinnorna befunnit sig i ett tillstånd som varit att jämställa med en särskilt utsatt situation – och därmed varit oförmögna att samtycka till sexuella aktiviteter.

Tingsrätten fällde även mannen för grovt barnpornografibrott för innehav av över 2 000 filer med barnpornografiskt material. Däremot frikändes han från separata åtalspunkter för kränkande fotografering och grovt förtal avseende en kvinna som mannen haft en relation med.

Enligt domstolen kunde det inte uteslutas att kvinnan tillåtit mannen att fotografera och filma henne när de haft sex, som han påstått. Han hade i och för sig delat en sådan film på en porrsida på nätet – och kvinnan hade trots att hon varit iförd en ögonbindel gått att identifiera. Att kvinnan haft sex var dock inte en uppgift som varit ägnad att utsätta henne för andras missaktning och ansvar för förtal var därför inte heller aktuellt.

När det gällde brotten på äldreboendet fanns det en rad försvårande moment. Tingsrätten betonade bland annat att målsägandena genomgående hade befunnit sig i en skyddslös, utsatt och närmast tvångsliknande situation där de saknat verklig möjlighet att undgå övergreppen – som dessutom förövades i deras bostäder. Flera av övergreppen hade dessutom inte bara dokumenterats utan också spritts via samma porrsida som i det andra fallet.

Påföljden skulle samtidigt reduceras, med hänsyn till reglerna om ”nyupptäckt brottslighet” och eftersom lång tid förflutit sedan gärningarna förövades. Påföljden bestämdes med hänsyn till detta till sju och ett halvt års fängelse.

Hovrätten för Västra Sverige delar tingsrättens bedömning att kvinnorna på demensboendet befunnit sig i en särskilt utsatt situation på grund av sin ålder och sjukdom – och att de därför inte kunnat värja sin sexuella integritet. Domstolen betonar här att redan ett förhållandevis lindrigt demenstillstånd eller annan funktionsnedsättning kan medföra en särskilt utsatt situation.

Domstolen delar också genomgående synen på de gärningar som mannen utsatt kvinnorna för – med ett undantag. En av åtalspunkterna för våldtäkt avser en gärning där mannen ses blotta sin erigerade penis ovanför kvinnans huvud – men där någon fysisk beröring aldrig förekommer. Denna gärning har inte kvalificerat som en sexuell handling, men har varit ägnad att kränka kvinnans sexuella integritet. Den hade därför varit att klassificera som sexuellt ofredande – men detta brott är preskriberat. Åtalspunkten ogillas därför.

Hovrätten delar samtidigt tingsrättens bedömning att mannen inte kan dömas för kränkande fotografering, eftersom den kvinna som haft frivilligt samlag med honom kan ha samtyckt till filmning och fotografering. Däremot anser domstolen att mannen ska fällas för grovt förtal. Att kvinnan på filmen kan ses utföra oralsex på mannen är i och för sig inga nedsättande uppgifter. Filmen ger dock det felaktiga intrycket att kvinnan känt till att samlaget filmades och att hon inte haft något emot att filmen lades upp på nätet. Detta har förmedlat uppgifter om kvinnans karaktär som enligt allmänna värderingar varit ägnade att utsätta henne för andras missaktning, slår hovrätten fast.

När det gäller hovrätten anser hovrätten, till skillnad från tingsrätten, inte att någon straffreduktion för sen lagföring ska göras. Mannen har på goda grunder kunnat utgå ifrån att ingen av målsägandena skulle komma att berätta om hans övergrepp – och har haft att räkna med att det kunnat gå lång tid innan han eventuellt skulle lagföras för brotten, betonar domstolen.

Straffvärdet ska inte heller frångås av någon annan anledning. Brottsligheten utgör dock nyupptäckta gärningar i förhållande till en dom där mannen i januari 2020 dömts till 18 månaders fängelse för annan brottslighet.

Hovrätten anser att det samlade straffvärdet motsvarar tio års fängelse. Med avdrag med 18 månader bestäms påföljden i det nu aktuella fallet därför till fängelse i åtta och ett halvt år.


Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Påföljd, Brott mot person, Åklagare, Polis, Straffprocess, Hälso- och sjukvårdsrätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig