Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Vinnare i arrendetvist kan överklaga i delgivningsfråga – har klagointresse

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Civilprocess, Kommunalrätt, Arrende, Övrig fastighetsjuridik, Plan- och byggnadsfrågor

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig