Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Vissa ändringar i skattelagstiftningen till följd av resolutionsregelverket

Typ
Lagrådsremiss
Nr/beteckning
Lagrådsremiss
Avsändare
Finansdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Övrig skatterätt, Deklaration och förfarande, Skatteprocess, Förvaltningsprocess, Tillstånd och tillsyn, Offentlig ekonomi, Fri rörlighet, Compliance - icke-finansiella bolag, Compliance - finansiella bolag, Kredit, finans- och bankrätt, Insolvensrätt