Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Vite för hög ammoniakhalt i slakteri

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Djur- och växtskydd, Jordbruk och skogsbruk, Djurhållning