Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

VVS-konsult skadeståndsskyldig för felaktig uppgift i rambeskrivning – HD meddelar inte PT

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Skadeståndsrätt, Plan- och byggnadsfrågor, Associationsrätt - aktiebolagsrätt