Om fastställelsetalan, med fokus på negativ fastställelsetalan, med Emilia Lundberg

Emilia Lundberg diskuterar fastställelsetalan och framför allt negativ sådan. Hon tar upp två frågor: • en svarande i skiljeförfarande som vill hävda att skiljenämnden inte är behörig, där ett nytt rättsfall från Svea hovrätt belyser problemen och; • en tilltänkt svaranden som velat väcka negativ fastställelsetalan om att skadeståndsansvar inte föreligger - nytt rättsfall från Högsta domstolen.

Emilia Lundberg
Advokat

Vill du få tillgång till detta Play-avsnitt?

När du köper detta avsnitt av Lexnova Play får du tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

2490kr

ex. moms