Om fastställelsetalan, med fokus på negativ fastställelsetalan, med Emilia Lundberg

Emilia Lundberg diskuterar fastställelsetalan och framför allt negativ sådan. Hon tar upp två frågor: • en svarande i skiljeförfarande som vill hävda att skiljenämnden inte är behörig, där ett nytt rättsfall från Svea hovrätt belyser problemen och; • en tilltänkt svaranden som velat väcka negativ fastställelsetalan om att skadeståndsansvar inte föreligger - nytt rättsfall från Högsta domstolen.

Emilia Lundberg
Advokat

Vill du få tillgång till detta avsnitt?

Du kan köpa detta avsnitt av Lexnova Play. Du får tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill.

1490kr

ex. moms

Köp