Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv med Sveriges tyngsta experter – se när och var du vill.

Köp nu

Nya lagregler om bl a kollektivavtalsvillkor vid upphandling och domar från AD, om bl a diskriminering av tidsbegränsat anställd

I det här avsnittet går Tommy Iseskog igenom nya lagregler i utstationeringslagen, regler om kollektivavtalsvillkor vid upphandling samt regler om uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen. Han tittar även på nya förslag från regeringen om karensavdrag istället för karensdag, utredningsförslag om dataskyddslag och förslag om nya regler för meddelarskydd. Vidare tar Iseskog upp två tillsatta utredningar som behandlar översyn av stridsåtgärdsrätten och trygghet och utveckling i anställningen. Avslutningsvis så gås det igenom två nya domar från AD, förtroendeskadlig bisyssla och diskriminering av tidsbegränsat anställd.

Tommy Iseskog
Jurist, författare och expert inom arbetsrätt

Vill du få tillgång till detta avsnitt?

Du kan köpa detta avsnitt av Lexnova Play. Du får tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill.

1490kr

ex. moms

Köp