Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv med Sveriges tyngsta experter – se när och var du vill.

Köp nu

Lagförslag samt AD-domar om bl a uppsägning av arbetstagare vid ohälsa

I det här avsnittet tar Iseskog upp nya lagregler om lönebidrag. Vidare tas två utredningsförslag upp: 1. Ny företagshemlighetslag och 2. Skydd för den personliga integriteten i arbetslivet. Från regeringen kommer ett förslag om ny nivå för närståendepenning där man lagt till ytterligare en nivå 3/4 penning. Iseskog går slutligen igenom ett par intressanta domar från AD om bl a stridsåtgärder vid konkurrerande kollektivavtal, ändrad semesterförläggning och uppsägning av arbetstagare vid ohälsa.

Tommy Iseskog
Jurist, författare och expert inom arbetsrätt

Vill du få tillgång till detta avsnitt?

Du kan köpa detta avsnitt av Lexnova Play. Du får tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill.

1490kr

ex. moms

Köp