Köp nu

Informationsskyldighet för skatterådgivare

I det här avsnittet tar Börje Leidhammar upp en mycket intressant fråga nämligen informationsskyldighet för skatterådgivare.

Börje Leidhammar
Advokat och adj. professor, f.d. skattedirektör, Riksskatteverket

Vill du få tillgång till detta avsnitt?

Du kan köpa detta avsnitt av Lexnova Play. Du får tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill.

1490kr

ex. moms

Köp