FAKTURAKÖP

Informationsskyldighet för skatterådgivare

Börje Leidhammar upp en mycket intressant fråga nämligen den utökade informationsskyldigheten för skatterådgivare. Frågor med ett stort intresse för rådgivningsverksamheten i Sverige. Gäller inte bara revisorer och advokater utan alla som sysslar med skatteråd. Det handlar om skyldigheten att rapportera om skatteupplägg, skatteflykt, skattefusk, skatteundandragande med mera. Hur äventyrar detta sekretessregler, lojalitetsregler, oberoenderegler till exempel? Bakgrunden är den internationella utvecklingen inom skatt och ekonomi med gränslösa transaktioner mm. Ett EU-direktiv från 25 maj 2018 som gäller gränsöverskridande transaktioner har kommit och vi kan vara säkra på att det kommer mer i framtiden när det gäller nationell lagstiftning.

Börje Leidhammar
Advokat och adj. professor, f.d. skattedirektör, Riksskatteverket

Vill du få tillgång till detta Play-avsnitt?

När du köper detta avsnitt av Lexnova Play får du tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet. Vid fakturabetalning får du tillgång till materialet inom en arbetsdag.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till alla avsnitt

Med Lexnova Play håller du dig enkelt uppdaterad på de senaste juridiska nyheterna – se när och var du vill!
  • Alla avsnitt inom skatterätt
  • 10 nya avsnitt per år
  • Utbildningscertifikat