Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv med Sveriges tyngsta experter – se när och var du vill.

Köp nu

Fastighetskostnader och avdragsrätt

I det här avsnittet fokuserar Ulla Werkell på fastighetskostnader och går igenom direktavdrag och årliga värdeminskningsavdrag utifrån gällande praxis. Vidare så har Skatteverket lanserat nya begrepp; förstagångsanpassning och utvidgat reparationsbegreppen för bostäder. Werkell reder ut begreppen och belyser problematiken kring tolkningen av dessa.

Ulla Werkell
Skattejurist hos Fastighetsägarna, ledamot i Skatterättsnämnden.

Vill du få tillgång till detta avsnitt?

Du kan köpa detta avsnitt av Lexnova Play. Du får tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill.

1490kr

ex. moms

Köp