Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv med Sveriges tyngsta experter – se när och var du vill.

Köp nu

Obegränsad skattskyldighet i Sverige

Advokat – utbildningsintyg

Obegränsad skattskyldighet i Sverige är central i skatterätten. Enligt ett nytt rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen anses inte väsentlig anknytning föreligga på grund av att utlandsvistelsen pågått under lång tid – trots att anknytning fanns av andra skäl. Domen kommer få stor betydelse och genomslag i rättstillämpningen. Börje Leidhammar går grundligt igenom kriteriet väsentlig anknytning till Sverige och dess betydelse för skattskyldigheten.

Börje Leidhammar
Advokat och adj. professor, f.d. skattedirektör, Riksskatteverket

Vill du få tillgång till detta avsnitt?

Du kan köpa detta avsnitt av Lexnova Play. Du får tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill.

1490kr

ex. moms

Köp