Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv med Sveriges tyngsta experter – se när och var du vill.

Köp nu

Åtgärder för att förbättra skatteprocessen

Advokat – utbildningsintyg

En ny viktig rapport , "Åtgärder för att förbättra skatteprocessen i stora och komplicerade mål - ökad samsyn mellan parter", har tagits fram i samarbete mellan Sveriges advokatsamfund, Skatteverket och förvaltningsdomstolarna. Bakgrunden är den kritik som har riktats mot hanteringen av skattemål i domstolarna. Arbetsgruppen har identifierat ett antal förbättringsområden och föreslår en rad åtgärder, som Börje Leidhammar går igenom och kommenterar.

Börje Leidhammar
Advokat och adj. professor, f.d. skattedirektör, Riksskatteverket

Vill du få tillgång till detta avsnitt?

Du kan köpa detta avsnitt av Lexnova Play. Du får tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill.

1490kr

ex. moms

Köp