Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv med Sveriges tyngsta experter – se när och var du vill.


Beviskravet för ålder i brottmål

En persons ålder har stor betydelse för vilka regler som ska tillämpas. En mängd åldersfrågor behöver besvaras; Vem har ansvaret att ta fram bevis? Hur säkert ska något vara för att det ska läggas till grund för rättslig analys? Vem tappar målet om bevisningen inte når upp till beviskravet? Vad är bevisvärdet av medicinska åldersbedömningar? Vad är bevisvärdet av uppgifter i folkbokföringen? Simon Andersson redogör för problematiken och svarar på frågorna kompletterat med rättsfall från Högsta domstolen.

Simon Andersson
Jur.dr

Vill du få tillgång till detta Play-avsnitt?

När du köper detta avsnitt av Lexnova Play får du tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

2990kr

ex. moms