FAKTURAKÖP

Ny HD-dom edition av elektroniskt lagrad information

Kan man få edition i ett digitalt format? Frågan har prövats i ett stort antal tvister och det har varit oklart var gränsen går. En ny dom från högsta domstolen tydliggör editionsfrågan. Emilia Lundberg ger en gedigen genomgång av rättsfallet kompletterat med praxis.

Emilia Lundberg
Advokat

Vill du få tillgång till detta Play-avsnitt?

När du köper detta avsnitt av Lexnova Play får du tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet. Vid fakturabetalning får du tillgång till materialet inom en arbetsdag.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till alla avsnitt

Med Lexnova Play håller du dig enkelt uppdaterad på de senaste juridiska nyheterna – se när och var du vill!
  • Alla avsnitt inom processrätt
  • 10 nya avsnitt per år
  • Utbildningscertifikat