Köp nu

Ny HD-dom edition av elektroniskt lagrad information

Kan man få edition i ett digitalt format? Frågan har prövats i ett stort antal tvister och det har varit oklart var gränsen går. En ny dom från högsta domstolen tydliggör editionsfrågan. Emilia Lundberg ger en gedigen genomgång av rättsfallet kompletterat med praxis.

Emilia Lundberg
Advokat

Vill du få tillgång till detta avsnitt?

Du kan köpa detta avsnitt av Lexnova Play. Du får tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill.

2490kr

ex. moms

Köp