Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv med Sveriges tyngsta experter – se när och var du vill.

Köp nu

Ny HFD-dom om Skatteverkets kommunikationsskyldighet

Advokat – utbildningsintyg

Har Skatteverket brustit i sin skyldighet att kommunicera? Börje Leidhammar går igenom innebörden av Skatteverkets kommunikationsskyldighet med anledning av en ny dom från HFD. Enligt Leidhammar så klarläggs inte rättsläget utan snarare försvåras bedömningen för den enskilde i skatterättsliga ärenden, vilket innebär en ökad osäkerhet i rättstillämpningen.

Börje Leidhammar
Advokat och adj. professor, f.d. skattedirektör, Riksskatteverket

Vill du få tillgång till detta avsnitt?

Du kan köpa detta avsnitt av Lexnova Play. Du får tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill.

1490kr

ex. moms

Köp