Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv med Sveriges tyngsta experter – se när och var du vill.


Ny HFD-dom om Skatteverkets kommunikationsskyldighet

Advokat – utbildningsintyg

Har Skatteverket brustit i sin skyldighet att kommunicera? Börje Leidhammar går igenom innebörden av Skatteverkets kommunikationsskyldighet med anledning av en ny dom från HFD. Enligt Leidhammar så klarläggs inte rättsläget utan snarare försvåras bedömningen för den enskilde i skatterättsliga ärenden, vilket innebär en ökad osäkerhet i rättstillämpningen.

Börje Leidhammar
Advokat och adj. professor, f.d. skattedirektör, Riksskatteverket

Vill du få tillgång till detta Play-avsnitt?

När du köper detta avsnitt av Lexnova Play får du tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

2490kr

ex. moms