Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv med Sveriges tyngsta experter – se när och var du vill.


Personligt betalningsansvar för bolagsföreträdare

Börje Leidhammar belyser vikten av att noggrant informera sig om vilket ansvar man har som företrädare för ett bolag – risken är annars att man kan bli solidariskt betalningsansvarig för bolagets skatteskulder. I detta avsnitt reder Leidhammar ut vem som har det bestämmande inflytandet och vad det innebär i praktiken. Han reder även ut frågan om i vilken utsträckning företrädaransvaret kan jämkas och vad som menas med att avveckla verksamheten i rätt tid. Frekventa och kritiska frågor som berör dig som är företagare eller styrelseledamot.

Börje Leidhammar
Advokat och adj. professor, f.d. skattedirektör, Riksskatteverket

Vill du få tillgång till detta Play-avsnitt?

När du köper detta avsnitt av Lexnova Play får du tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

1490kr

ex. moms