Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv med Sveriges tyngsta experter – se när och var du vill.

Köp nu

Personligt betalningsansvar för bolagsföreträdare

Börje Leidhammar belyser vikten av att noggrant informera sig om vilket ansvar man har som företrädare för ett bolag – risken är annars att man kan bli solidariskt betalningsansvarig för bolagets skatteskulder. I detta avsnitt reder Leidhammar ut vem som har det bestämmande inflytandet och vad det innebär i praktiken. Han reder även ut frågan om i vilken utsträckning företrädaransvaret kan jämkas och vad som menas med att avveckla verksamheten i rätt tid. Frekventa och kritiska frågor som berör dig som är företagare eller styrelseledamot.

Börje Leidhammar
Advokat och adj. professor, f.d. skattedirektör, Riksskatteverket

Vill du få tillgång till detta avsnitt?

Du kan köpa detta avsnitt av Lexnova Play. Du får tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill.

1490kr

ex. moms

Köp