Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv med Sveriges tyngsta experter – se när och var du vill.

Köp nu

Personligt betalningsansvar och skatterådgivares rapporteringsskyldighet

Advokat – utbildningsintyg

När kan det personliga betalningsansvaret göras gällande mot företrädaren av ett bolag? Reglerna har kritiserats och en utredning har tillsatts för att se över dessa. Utredaren ska överväga om reglerna bör ändras för att öka rättssäkerheten och förutsägbarheten samt förbättra villkoren för företagande. Den andra frågan som tas upp i avsnittet är att en skatterådgivare ska rapportera till skatteverket för de råd hen givit. Förslaget gäller gränsöverskridande arrangemang men Börje Leidhammar aviserar att det troligtvis snart kommer även på nationell nivå.

Börje Leidhammar
Advokat och adj. professor, f.d. skattedirektör, Riksskatteverket

Vill du få tillgång till detta avsnitt?

Du kan köpa detta avsnitt av Lexnova Play. Du får tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill.

2490kr

ex. moms

Köp