Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv med Sveriges tyngsta experter – se när och var du vill.

Köp nu

Två nya domar om skälig ersättning för ombuden i skattemål

Advokat – utbildningsintyg

Börje Leidhammar analyserar två mycket utförliga domar från Högsta förvaltningsdomstolen om tillämpningen och tolkningen av bestämmelserna för ombudsersättning i skattemål. Domarna kommer få stor betydelse i den fortsatta rättstillämpningen på skatteområdet. Ett intressant och viktigt avsnitt för dig som processar i skattemål.

Börje Leidhammar
Advokat och adj. professor, f.d. skattedirektör, Riksskatteverket

Vill du få tillgång till detta avsnitt?

Du kan köpa detta avsnitt av Lexnova Play. Du får tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill.

1490kr

ex. moms

Köp