Lexnova analyserar

Processfrågor i överprövningsmål

Överprövningsmålen inom offentlig upphandling rör i huvudsak ekonomiska förhållanden i kommersiella relationer, men handläggs av förvaltn...