Lexnova Webbinarier

Juridiska webbinarier om aktuella ämnen – uppdatera dig online när det passar dig

FAKTURAKÖP

Här kommer vi att ladda upp eventuella dokument som rör webbinariet.

Dagvatten och va-taxan

Svenskt Vatten har publicerat ett nytt förslag till VA-taxa som kommer att ersätta P96. De kommer också att publicera ett nytt normalförslag till allmänna bestämmelser för den allmänna va-anläggningen (ABVA). Få fördjupad kunskap om hur taxan av dagvatten kan utformas samt vilket underlag som krävs för att motivera kostnaderna.

Christina Gard
Ägare till VA Strategi
Johanna Lindqvist
Counsel vid Advokatfirman Lindahl

Under detta webbinarium går Christina Gard och Johanna Lindqvist igenom bestämmelserna och Svenskt Vattens förslag till VA-taxa för VA-avgift för dagvatten. Du får en genomgång av relevant praxis, hur beräkningen kan ske i praktiken, nödvändiga kostnader och kostnader för den allmänna va-anläggningen samt ansvar som kan behöva delas med andra aktörer. Du får också ta del av en diskussion om huruvida dagens lagstiftning ger förutsättningar för en hållbar och rättvis dagvattentaxa.

Ur innehållet:

  • Genomgång av bestämmelser för hantering av dagvatten i vattentjänstlagen och de juridiska grunderna för va-taxa 
  • Redogörelse för beräkning av VA-avgift för dagvatten enligt Svenskt Vattens förslag till VA-taxa från 2021   
  • Nödvändiga kostnader och kostnader och ansvar som kan behöva delas med andra aktörer  
  • Definition av den allmänna dagvattenanläggningen. Vad är skillnaden mellan ett dike och en recipient?  
  • Fördelning av kostnader mellan innehavare av allmän platsmark, väghållare, fastighetsägare  
  • Diskussion om möjligheter till hållbar och rättvis dagvattentaxa med nuvarande lagstiftning – hinder och möjligheter utifrån juridiskt och tekniskt perspektiv? 


Vill du få tillgång till detta webbinarium?

När du köper detta webbinarium får du tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet. Vid fakturabetalning får du tillgång till materialet inom en arbetsdag.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till samtliga webbinarier

Skapa ett abonnemang
för 2 990 kr/mån


Med Lexnova Talk har du obegränsad tillgång till våra juridiska webbinarier.
  • Delta på över 80 webbinarier live per år
  • Ställ dina frågor till Sveriges mest initierade föreläsare
  • Stort sökbart arkiv med över 150 webbinarier on-demand