Lexnova Webbinarier

Juridiska webbinarier om aktuella ämnen – uppdatera dig online när det passar dig


Här kommer vi att ladda upp eventuella dokument som rör webbinariet.
Namn Storlek

Källsorterande avlopp i ny och befintlig bebyggelse.pdf

3 MB

Källsorterande avlopp i ny och befintlig bebyggelse

På senare tid har vi sett ett ökat fokus på, såväl som ett behov av, att spara vatten och att minska kväve- och fosforutsläpp från bebyggelse och avloppsreningsverk. Detta har medfört att intresset av källsorterande avloppslösningar har ökat. Innan ett bostadsområde förses med ett källsorterande avloppssystem behöver en juridisk och ekonomisk risk- och konsekvensanalys utföras i syfte att fatta välgrundade beslut.

Johanna Lindqvist
Counsel vid Advokatfirman Lindahl
Philip Ahl
Biträdande jurist vid Advokatfirman Lindahl

Under webbinariet utforskar Johanna Lindqvist och Philip Ahl de juridiska och praktiska aspekterna av att införa källsorterande avloppssystem. Vilka möjligheter har kommuner att påverka utformningen av enskildas avloppsanläggningar i detaljplan och genomförandeavtal? Vilka möjligheter finns att påverka fastighetsägarens val av avloppslösning vid bygglovsprövningen?

Vid inrättande av källsorterande system blir ett flertal lagar parallellt tillämpliga, samtidigt som genomförandet innefattar flera aktörer och kommunen har olika roller. Det är därför viktigt att ha kännedom om den aktuella regleringen.

Ur innehållet:

  • Vilka krav får ställas i en detaljplan på de enskilda anläggningarnas funktion och utformning?
  • Vad kan regleras i markanvisningsavtal och exploateringsavtal?
  • Va-huvudmannens möjlighet att utforma en källsorterande allmän va-anläggning enligt lagen om allmänna vattentjänster
  • Reglering genom föreskrifter för den allmänna anläggningen (ABVA)
  • Exempel på källsorterande avlopp och hur det har hanterats i praktiken

Målgrupp:

VA-chefer, bolagsjurister på fastighetsbolag, kommunjurister, bygglovshandläggare, kommunens planavdelning, advokater inom fastighet-, miljö- och entreprenadjuridik, byggbolag samt myndigheter.

Vill du få tillgång till detta webbinarium?

När du köper detta webbinarium får du tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet. Vid fakturabetalning får du tillgång till materialet inom en arbetsdag.

995kr

ex. moms

Få tillgång till samtliga webbinarier

Skapa ett abonnemang
för 2 990 kr/mån


Med Lexnova Live har du obegränsad tillgång till våra juridiska webbinarier.
  • Delta på över 80 webbinarier live per år
  • Ställ dina frågor till Sveriges mest initierade föreläsare
  • Stort sökbart arkiv med över 150 webbinarier on-demand