Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Arbetslivsinriktad rehabilitering, arbetsanpassning och avslut av anställning

Om en arbetstagare på grund av nedsatt arbetsförmåga inte förmår utföra sitt arbete har en arbetsrättslig avvikelse uppstått. Vilka krav kan då ställas på den anställde respektive närmaste chef? Hur ska arbetsgivare gå till väga för att förebygga ohälsa och sjukfrånvaro, när ska en plan för återgång i arbete tas fram och vilka frågor ska beaktas? Hur långtgående är ansvaret vad gäller arbetslivsinriktad rehabilitering respektive arbetsanpassning, och under vilka förutsättningar kan ett avslutande av anställningen bli aktuellt? Georg Frick ger sin analys av frågeställningar av stor betydelse för såväl arbetsgivare som arbetstagare.

Georg Frick
Arbetsgivarkonsult

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

När du köper denna Expertkommentar får du tillgång till den i sex månader. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till alla expertkommentarer inom hr

Med Lexnova Expertkommentarer är du alltid uppdaterad på de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.