Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Förslag till ändring av 3:12-reglerna – nya lappar till täcket

I maj månads expertkommentar i skatterätt skriver Börje Leidhammar och Tobias Jonsson om regeringens nya ändringsförslag avseende de nya 3:12-reglerna. Förslagen kommer till uttryck i promemorian "Utkast till lagrådsremiss, förändrade skatteregler för delägare i fåmansföretag" som publicerades och remitterades av Finansdepartementet i mars 2017. Författarna redogör i korthet för promemorians innehåll, och kommenterar därefter de föreslagna ändringarna.

Börje Leidhammar
Advokat och adj. professor, f.d. skattedirektör, Riksskatteverket
Tobias Almqvist
Skatterådgivare vid KPMG

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

Köp Expertkommentaren direkt.

980kr

ex. moms

Köp