Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Ny praxis om beräkning av beloppsspärr vid skattemässiga underskott

Beloppsspärren kan innebära att ett företags rätt att göra avdrag för skattemässiga underskott helt faller bort. I praxis finns viss vägledning för hur beloppsspärren ska beräknas – men det har inte varit helt klart vad som ska ingå i anskaffningsutgiften vid förvärv av andelar. Urban Kardvik reder ut reglerna och behandlar en färsk en dom från Högsta förvaltningsdomstolen där frågan varit om villkorade aktieägartillskott ska ingå i beräkningen.

Urban Kardvik
Auktoriserad skatterådgivare vid Grant Thornton

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

Köp Expertkommentaren direkt.

980kr

ex. moms

Köp