Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Tolkning och tillämpning av det nordiska dubbelbeskattningsavtalet

I november månads expertkommentar i skatterätt skriver Börje Leidhammar och Tobias Jonsson om tolkning och tillämpning av det nordiska dubbelbeskattningsavtalet i fråga om sjöinkomster. Kommentaren tar särskilt upp artikel 21 i avtalet, som aktualiserar frågan var en redare ska anses bedriva verksamhet.

Börje Leidhammar
Advokat och adj. professor, f.d. skattedirektör, Riksskatteverket
Tobias Almqvist
Skatterådgivare vid KPMG

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

Köp Expertkommentaren direkt.

980kr

ex. moms

Köp