Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Advokat frias av samfundet - åberopade brottmålsdomar inget förtal

Instans
Övriga instanser
Rättsområden
Domare, Civilprocess, Straffprocess, Advokat, Legitimations- och disciplinärenden