Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Advokaten om HD-avgörandet som kan påverka kampen mot nätkränkningar

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Övrig straffrätt, Skadeståndsrätt, Civilprocess, Tryck- och yttrandefrihet