Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Ändamålsenliga sanktioner mot otillåtna avfallstransporter

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2018/19:79
Avsändare
Miljödepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Påföljd, Straffprocess, Sjö- och transporträtt, Föroreningar, avfall och miljöskador, Fri rörlighet, Brott mot samhället, Miljöbrott