Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Ändrade regler för kontroll av ekologisk produktion

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2020/21:187
Avsändare
Näringsdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Förvaltningsprocess, Tillstånd och tillsyn, Förvaltningsrätt, Övrig miljörätt, Jordbruk och skogsbruk, Djur- och växtskydd, Fri rörlighet, Compliance - hållbarhet