Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Ändrade regler för kontroll av ekologisk produktion

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2020/21:187
Avsändare
Näringsdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Compliance - hållbarhet, Fri rörlighet, Övrig miljörätt, Förvaltningsprocess, Förvaltningsrätt, Jordbruk och skogsbruk, Djur- och växtskydd, Tillstånd och tillsyn

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig