Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2019/20:96
Avsändare
Finansdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Skatteflykt, Internationell beskattning, Inkomstskatt - individ, Inkomstskatt - företag, Deklaration och förfarande, Skatteprocess