Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Anställning upphör interimistiskt – ”uppenbar arbetsbrist” enligt AD

Instans
Arbetsdomstolen
Rättsområden
Civilprocess, Anställning, uppsägning och avskedande