Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Arbete i Malawi var arbete i Sverige – kvinna omfattas av socialförsäkringsskyddet

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Socialförsäkring, Anställning, uppsägning och avskedande