Offentlig rätt

Lexnova Nyheter

Socialförsäkring

Nyheter (3606)

Moder nekas avsäga sig barnbidrag

Förvaltningsrätten har i en dom bedömt att Försäkringskassans beslut att betala ut barnbidrag och flerbarnstillägg inte går att ändra. Barnbidrag är en bosättningsbaserad förmån som utgår till alla barn som är bosatta i Sverige.

Instans
Förvaltningsrätten i Stockholm
Rättsområden
Processrätt, Offentlig rätt