Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Arrendator måste betala rättegångskostnader trots frivillig flytt

Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Civilprocess, Arrende, Övrig fastighetsjuridik, Avtalsrätt