Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Avfallsverksamhet på tidigare uppodlad mark tillåts – olämplig för jordbruk

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Kommunalrätt, Naturskydd, Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, Jordbruk och skogsbruk, Buller

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig