Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Avskedad för oredlighet i forskning vinner i Arbetsdomstolen

Avskedad för oredlighet i forskning vinner i Arbetsdomstolen
AD gjorde en självständig bedömning av beslutet om oredlighet och gav forskaren rätt. Foto: Michael Longmire, Unsplash.
Instans
Arbetsdomstolen
Rättsområden
Skadeståndsrätt, Skola och utbildning, Anställning, uppsägning och avskedande