Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Avsteg från preskription nekas i mål om brister i kommun

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Skadeståndsrätt, Civilprocess, God man och förvaltare, Europakonventionen