Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Avvisning av arbetstvist trots oklar besvärshänvisning

Instans
Arbetsdomstolen
Rättsområden
Skiljeprocess, Civilprocess, Anställning, uppsägning och avskedande, Avtalsrätt