Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Barnmorska avskedad efter slagningar i journaler

Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Personuppgifter och integritet, Hälso- och sjukvårdsrätt, Anställning, uppsägning och avskedande, IT-rätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig