Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Båtplats ger rätt att klaga på detaljplaner

Båtplats ger rätt att klaga på detaljplaner
Den i målet aktuella båten vid Nybrokajen/Foto: Mikael Kindbom
Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Plan- och byggnadsfrågor, Förvaltningsprocess, Tillståndsfrågor