Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Bättre möjligheter att verkställa frihetsberövanden

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2023/24:108
Avsändare
Justitiedepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Narkotikabrott, Brott mot samhället, Ekobrott, Brott mot person, Övrig internationell rätt, Advokat, Tull- och smugglingsbrott, Kriminalvård, Straffprocess, Offentlighet och sekretess, Åklagare, Polis, Ordning och säkerhet, Domare, Personuppgifter och integritet, Påföljd

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig