Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Besittningsskyddsavstående kan överklagas – men är svårt att ändra på

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Förvaltningsprocess, Civilprocess, Övrig nyttjanderätt, Bostadshyra - förlängning, Övrig fastighetsjuridik, Avtalsrätt